Kependudukan Surokonto-kulon Surokonto-kulon

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 52
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 55
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 95
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 37
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 112
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 86
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 65
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 86
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 64
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 64
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 67
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 59
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 49
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 56
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 26

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 37
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 38
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 95
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 31
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 32
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 85
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 74
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 77
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 66
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 63
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 74
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 70
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 67
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 53
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 51
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 23
s